Normes d’ús de les xarxes socials

Abans de fer ús de les Xarxes Socials de la CLÍNICA LÓPEZ GIMÉNEZ, S.L., (d’ara endavant, com a TITULAR DE LES XARXES SOCIALS), considerem necessari que llegeixi de forma detinguda aquest text relatiu a les normes d’ús dels perfils públics de les nostres xarxes socials de Facebook, Instagram, y Twitter, servidors aliens on es troben allotjades les nostres xarxes socials.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS es compromet a complir amb tot el que es disposa en els presents termes i condicions d’ús i li sol·licita expressament que vostè com a usuari també ho faci, respectant absolutament totes les normes d’ús que es descriuen a continuació.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS declara que és una clínica que ofereix serveis de totes les especialitats odontològiques i serveis de medicina estètica.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS l’informa que no pot garantir la veracitat, vigència, integritat ni fiabilitat del contingut publicat per terceres persones alienes al mateix en els seus perfils oficials públics de les seves xarxes socials o qualsevol enllaç relacionat que faci referència al TITULAR DE LES XARXES SOCIALS.

Per tot l’exposat anteriorment, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS li demana als seus usuaris de manera expressa que revisin i avaluïn minuciosament el contingut i la veracitat del mateix abans de realitzar qualsevol tipus d’activitat en els nostres perfils, sol·licitant-los que el realitzin amb la major cautela possible. Li recordem que els perfils de les xarxes socials són públics, la qual cosa implica que tot allò que publiqui podrà ser visualitzat per qualsevol tercer usuari de la xarxa social i pel TITULAR DE LES XARXES SOCIALS.

Li comuniquem que vostè és l’únic responsable del contingut que publiqui i de les conseqüències de la seva imatge i reputació, per la qual cosa li sol·licitem expressament que si té dubtes, millor no participi.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS l’informa que els nostres perfils en les nostres xarxes socials podrien contenir opinions de terceres persones, sense que necessàriament reflecteixin la nostra opinió, sent qualsevol tipus de contingut no publicat per TITULAR DE LES XARXES SOCIALS o opinió responsabilitat única i exclusiva de la persona autora de la mateixa.

Cap usuari podrà establir hiperenllaços a les nostres xarxes socials, tret que hagués obtingut autorització expressa del TITULAR DE LES XARXES SOCIALS.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS podria publicar en les seves xarxes socials informació i continguts a través d’enllaços d’accés a altres llocs web gestionats per tercers, no obstant això, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS no pot controlar ni supervisar tots els continguts inclosos en aquests, sent responsabilitat de l’usuari la seva navegació en aquests llocs enllaçats.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS només serà responsable dels continguts que apareguin en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu d’aquesta il·licitud, sense que hagi desactivat de manera diligent aquest enllaç. En el moment que consideri i tingui coneixement que algun dels enllaços és il·lícit i en conseqüència, vulnera els drets de terceres persones, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS li sol·licita que ens ho comuniqui en la major brevetat possible a través del correu info@clinicalopezgimenez.com o del telèfon 934877704.

Ni els hiperenllaços ni els llocs enllaçats suposen l’existència d’una relació entre TITULAR DE LES XARXES SOCIALS i el propietari del lloc web on apareix l’hiperenllaç o del lloc enllaçat, ni l’aprovació per part de TITULAR DE LES XARXES SOCIALS dels continguts d’aquestes pàgines.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS no autoritza ni té competències per a permetre la utilització del material protegit pels drets de Propietat Intel·lectual que continguin els llocs enllaçats, sent responsabilitat dels usuaris assegurar-se de comptar amb les corresponents llicències.

El TITULAR DE LES XARXES SOCIALS de manera activa realitza procediments de detecció i retirada de continguts que puguin suposar una amenaça, ser discriminatoris, constituir ofenses, insults, etc., o que vulnerin els drets de terceres persones. No obstant això, malgrat això, a vegades és impossible controlar-ho de manera immediata, és per aquesta raó que el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS li sol·licita de manera expressa que:

a) Manifesti la seva pròpia opinió amb respecte, sense suplantar la identitat de tercers.

b) No faci comentaris o realitzi cap mena de conducta que puguin constituir insults, assetjament, amenaces, siguin difamatoris, calumniosos, incitin a l’odi, puguin constituir un delicte civil o penal o siguin contraris a les lleis.

c) No publiqui informació que pugui incloure dades de caràcter personal de terceres persones.

d) No publiqui comentaris o material que puguin vulnerar els drets de propietat intel·lectual de tercers.

e) No faci comentaris que puguin promoure interessos comercials, activitats mercantils o interessos professionals personals.

En definitiva, el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS es reserva el dret d’eliminar i moderar comentaris que pugui ser susceptible de constituir delicte o controvèrsia futura en la major celeritat possible, sempre que tingui coneixement sobre això, sense que el TITULAR DE LES XARXES SOCIALS informi als seus usuaris sobre això.