Avís Legal 2017-02-23T19:10:01+00:00

Avís Legal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la Clínica Dental per tal de prestar els serveis d’odontologia i estomatologia demanats.

En aquest sentit, vostè consenteix de forma expressa que les seves dades siguin tractades per la Clínica Dental per donar compliment a la finalitat indicada anteriorment.

Així mateix, l’informem que vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Dr. López o Dra. Giménez a la direcció de la consulta.